Lasse B Henriksen

Jeg er opptatt av menneskets kompleksitet i mine arbeider. Følelser, tanker og livssituasjoner som kommer til uttrykk i litteraturen eller egne opplevelser i dagliglivet. Det såre i oss, det kritiske og det morsomme. Jeg arbeider sjelden etter et helt klart bilde for hva resultatet skal bli. Likevell jobber jeg ut fra en viss ide om hva jeg ønsker og formidle. Jeg jobber med alle medier men min hoved vekt er på på tegning, oljemaling og digital kunst. Jeg har også stor interesse i og forstå materialene jeg bruker, for å oppnå ønskelig uttrykk og for og hele tiden utvikle meg som kunstner

Stacks Image 1143

The world is getting flatter

Simply put, a modular theme is the mid point between a Stack framework and a traditional theme. Traditional themes are too limiting when it comes to customization. Stack frameworks require you to create your own design, can be time consuming/daunting to setup, are quite expensive, and do not support RapidWeaver plugin pages like the blog, contact form, and photo album.

Modular themes take the benefits of a traditional theme in that there is no design work involved, but like a Stack framework gives you access to areas you typically could not edit before. You can even add Stacks content to the plugin (non-stacks) pages and setup is as simple as it is with a traditional theme.
Stacks Image 1157
Stacks Image 1159
Stacks Image 1161

Tegninger

MODULAR

Themes

Stacks Image 1079

Modules

Modular themes are built with customizable and independent parts that are used to construct the theme’s complex design. These parts are called “modules”.

In a traditional RapidWeaver theme you can only add content in one location, but with a Modular theme you can also add content above and below the main content in header and footer modules.

The header and footer modules allow you to add custom HTML, Styled Text, and more importantly other 3rd-party Stacks.

Included Stacks

Each Modular theme comes with a specialized theme Stack. The theme options are located in the robust Stacks settings menu, unlike a traditional theme where the options can only be modified through the limited page inspector styles tab. You also have the ability to add Stacks to the content of non-Stacks plugin pages through these modules.

Also included is a “section” Stack. Have you ever wanted to add a Stack to a theme and have it fill the full width of the browser window? This Stack allows you to ignore the content width of the theme and add full-width images, sliders, quotes, or parallax sections.

Modular Theme
Percept Theme Stack
Section
Condition
Slider
Starter File
Example File