Lasse B Henriksen er Juriert medlem av NFUK. nfuk

Lasse B Henriksen Kunstner og illustratør.Jeg er opptatt av menneskets komplisitet i mine arbeider. Følelser,tanker og livssituasjoner som kommer til uttrykk i litteraturen eller egne opplevelser i dagliglivet. Det såre i oss,det kritiske og det morsomme. Jeg arbeider sjelden etter et helt klart bilde for hva resultatet skal bli.Likevell jobber jeg ut fra en viss ide om hva jeg ønsker og formidle
.